Styrets sammensetning 2020 – 2021

Navn Tlf. E.-postadresse
Svein Olav Løberg (Leder) 928 07 555 so@loeberg.net
Grethe Verde 926 87 149 grethe.verde@outlook.com
Unni Aspaas 908 43 081 unni.aspaas@sfjbb.net
Inger Wabø 482 50 195 ingerwa@gmail.com
Vidar Paulus Andresen 908 41 995 vandres@online.no
Karl Einar Schrøder-Nilsen 907 57 282 kesni@hotmail.com
Øystein Rismyhr 958 33 119 oystein.rismyhr@gmail.com
Henning Aasen 913 27 160 odhennin@online.no
Bjørn Hørnes 930 10 446 bjhoer@online.no