Styrets sammensetning 2022- 2023

Navn Tlf. E.-postadresse
Svein Olav Løberg (Leder) 92807 555 so@loeberg.net
Grethe Verde 92687 149 grethe.verde@outlook.com
Unni Aspaas 90843 081 unni.aspaas@sfjbb.net
Inger Wabø 48250 195 ingerwa@gmail.com
Vidar Paulus Andresen 90841 995 vandres@online.no
Karl Einar Schrøder-Nielsen 90 57 282 kesni@hotmail.com
Anders Bredal 90827 418 bilder@sandefjordlokalhistoriske.no
Per Marvin Tennum 91388 915 pmtennum@gmail.com
Frank Vik-Hansen 98858 584 fvik-han@online.no