«Med Widerøe over Sandefjord i 1950-årene»

Utstillingsåpning lørdag 25.6. kl. 13.00 på Hvalfangstmuseet. ( Dørene åpnes kl. 12.50. )
GRATIS inngang på lørdag.
 Årets sommerutstilling er et samarbeid mellom oss i Sandefjord Lokalhistoriske Senter og Hvalfangstmuseet. Utstillingen er delvis finansiert av midler vi ( SLS) fikk fra Sandar Husdyrtrygdelags legat ved deres  nedleggelse. Den viser et utvalg av såkalte «skråfoto» fra Sandefjord, nemlig fotografier tatt fra luften av flyselskapet Widerøe på 1950-tallet.

Fotografiene gir rikelig anledning til å mimre over gamle dager og viser samtidig hvordan landskapet i våre nære omgivelser har forandret seg i løpet av en mannsalder. 

I tilknytningen til utstillingen vil det også bli vist et bildespill med flere «skråfoto» og fotografier av livet på landsbygda i vårt distrikt.
2. Hvalfangstmuseet   1. Sfj lokalhist senter
montering red.    Utstillingsprofilering
Bildet til venstre viser Bjørn Viggo Liverød og vår leder Svein Olav Løberg montere bildene. Til høyre fra venstre Vidar P. Andresen, Øyvind Thuresson og Dag Ingemar Børresen begge Hvalfangstmuseet.

En planlegger senere å vise bildene mer lokalt og for landbruksorganisasjonene som bidro med finansieringen. Æres bør Harald Fevang som hadde ideen og museet for effektiv gjennomføring.

Kurs i skanning og bildebehandling startet opp

12 stk møtte opp til første kurskveld 21 april på kurset Otto Aagesen holder for interesserte som vil lære mer om skanning og bildebehandling. Kurset fortsetter 28 april.

Til venstre Reidar Ottesen som for undervisning av Otto aagesen
Til venstre Reidar Ottesen som for undervisning av Otto Aagesen.
Mer


SLS er avhengig av tilgang på bilder i forbindelse med vedlikehold og utvikling av Bildebasen på Biblioteket, bilder til bruk på våre Mimrekvelder og til bruk på våre Lørdagssider i Sandefjords Blad. En håper derfor noen av deltakerne blir med oss videre i bildegruppen sier styremedlem Harry Rove.
Vi kan tilby et hyggelig miljø innen SLS bildegruppe og tilgang på mye spennende fotomateriell som vi får tildelt fra forskjellige bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Bildebehandlingsgruppen har møter hver tirsdag kl. 17.30 til 20.00.

Otto viser Arveschoug lite
Fra venstre Bjarne Holhjem, Svein Ingebretsen, Cato Arveschoug og Otto Aagesen

Her demonstrerer Otto skanning for forsamlingen på storskjerm.

.

Her demonstrerer Otto skanning for forsamlingen på storskjerm.