Svein Ingebretsen om Dr. Sontums tid i Sandefjord – Etterpå forsøker vi på en liten dugnad på parkeringsplassen

Tirsdag 28. mai er det Svein Ingebretsen som kommer til Lokalhistorisk Senter for å presentere foredraget «Dr. Sontums tid i Sandefjord».
Sandar Historielag vil utgi et Kulturminne med denne tittelen i august 2024. På Pukkestad vil vi tirsdag få en førstepresentasjon av dette unike materialet.

Les videre

«De sjøreisende -Taterene» – Harry Rove foredrar på Åpent Hus tirsdag formiddag

Taterene kom fra Balkan- Det Osmanske- riket på 1300-tallet, den gang området het «Tatarien». De kom til Sverige -Skandinavia fra Egypt i 1512, og til Norge ca. 1550. 
 
På 1600-tallet delte de seg 
a. de Reisende med hest og vogn i innlandet.
b. de sjø Reisende langs kysten. Vi tar mest for oss De Sjøreisende Taterene fra 1500-årene til 1900-årene. En reise på over 500 år.
Rove starter foredraget starter kl. 11.15. Lokalet åpner kl. 10.30.
Les videre

Nyskannede bilder forteller unik byhistorie

Vi har lagt bak oss en ny uke, sommervarmen har festet grep og jeg har bestilt ferske wienerstenger til i morgen. Kaffen er klar fra 10.30. Kl. 11.15 er Jens Petter Rønning klar til å vise et knippe nyskannede bilder. Som mange er kjent med, har SLS en gjeng som hver onsdag skanner bilder for Vestfold-museene / Vestfold-arkivet. Her finner man mye spennende. Velkommen til åpent hus på Pukkestad!

Ellers kan vi allerede nå røpe at SLS’ sommeravslutning vil finne sted i Sandar historielags lokaler på Øvre Myra, tirsdag 18. juni klokka 18.00. Mer info om påmelding kommer senere.

Om svenske hvalfangere på norske båter

Sandefjord Lokalhistoriske Senter har gjort det til en tradisjon at vi én gang i hvert semester flytter et av vårt Åpne Hus til Hvalfangstmuseet. Der blir vi tatt godt imot, og foredragene der gir oss alltid spennende påfyll av kunnskap. Tirsdag 30. april var det konservator Dag Ingemar Børresen som presenterte sitt foredrag, «Svensker på Hvalfangst».

My beautiful picture

Les videre

Flytter Åpent Hus til Hvalfangstmuseet

Tirsdag 30. april flytter SLS sitt tirsdagsmøte til Hvalfangstmuseet, slik vi de siste årene har gjort to ganger i året. Denne gang er det  konservator ved Hvalfangstmuseet, Dag I. Børresen. som skal holde foredraget «Svensker på hvalfangst» Møtet begynner kl. 11.00, mens foredraget starter kl. 11.30. Det serveres kaffe og wienerstang.

Les videre

Hans Anton Hansen Belgau hadde stor gjennomføringskraft – første formann i Sole lokale

Sven Erik Sandnes kåserte tirsdag formiddag om Sole lokale på Pukkestad. Han har skrevet bok om Sole lokale 1913 – 1992, utgitt i 2018.  Sandnes hadde vært på juletrefester der siden han var ganske liten. Hans Anton Hansen Belgau tok initiativ til bygging av lokalet og var formann og med i styret fra begynnelsen av. Han var også leder av byggenemnda.

Les videre

Tirsdagens Åpne Hus: Om Sole lokale

Det første møte med å reise et forsamlingshus i Store Bergan krets ble avholdt den 20. januar 1913. De som møtte der var blant andre Hans Anton Belgau, Lars Hørven, J. C. Pindsle, A. Andersen Belgau, Ottar Hansen. C. Christoffersen, Hans Sørensen og J. Kristiansen Haneholmen.
Sole lokale og historien om et viktig bygg i Skrubbebygda, er tema når Sven Erik Sandnes gjester Åpent Hus på Pukkestad gård tirsdag 23. april. I 2018 ga Sven Erik Sandnes ut boka «Sole lokale 1913 – 1992».

Les videre

Da freden kom til Sandefjord

BØD OPP TIL DANS: På selveste fredsdagen, 8. mai, ble det rigget til storstilt dans på Torget. (Arkivfoto, Sandefjord Lokalhistoriske Senter)

Når Tor Bjørvik (80) er tilbake på Forsmannsenteret torsdag 18. april, er hans hovedtema avslutningen på de dramatiske krigsårene mellom 1940 og 45. Bildeforedraget er i regi av Sandefjord Lokalhistoriske Senter.
– Krigen mellom 1940-45 var jo den mest dramatiske periode i Norges historie, uten sammenligning. Selv om jeg kommer til å vektlegge den siste tida, opp mot selve frigjøringsdagen, vil jeg ta for meg det som skjedde i Sandefjord både da krigen kom, de fem åra som den varte, og ikke minst frigjøringa i 1945, forteller Tor Bjørvik.

Øya heter Natholmen – Leirstedet heter Knattholmen

Rune Christensen opplyste at øya heter Natholmen, mens leirstedet heter Knattholmen da han tirsdag presenterte en særoppgave på Åpent Hus. Oppgaven skrev han da han gikk i tredjegym på Sandefjord Gymnas, i 1974. Oppgaven kalte han Engø, Årø og Nattholmen fram til 1940, Holmen var ubebodd inntil 1620 og bare benyttet som ladested for tømrere fra Sandefjord og Stokke, opplyste Christensen.

Rune Christensen under presentasjonen
Les videre